Dental Panoromik

Dental Tomografi Nedir?
Dental tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir.
Dental tomografi cihazı ile aksiyel, sagital ve koronal planlardan çok sayıda kesit alınır. Daha sonra bu kesitler ileri düzey yazılımlar yolu ile yeniden dilimlenip yapılandırılarak hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu kesitler her türlü tedavide bir yol gösterici olmaktadır. Ayrıca kafatasının hacimsel görüntüsü oluşturularak kemik yapısı da incelenebilmektedir.

Konik ışınlı dental tomografinin avantajları nelerdir?

Medikal bir tomografiye göre 1/6 ye varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
Verilen ışın miktarı sadece 0.7- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır.
Işınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.
Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.

3D görüntüsü kullanmak size ne sağlar?

Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanır.
Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.

Dental 3D Tomografi çekimi nasıl yapılır?

Önce iki yönlü dijital rehber görüntü çekilir.
Hasta cihazdan çıkmadan ekrandaki görüntü üzerinde hedef bölge belirlenir.
Hedeflenen bölgeden 3 boyutlu bir alanın djital hacimsel tomografik (DVT) görüntüsü alınır.

Hacimsel 3D görüntüden nasıl faydalanabilirsiniz?

Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.
Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagital (cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabilirsiniz.
Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.
Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif kontroller yapabilirsiniz.
Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.
Alvelolar doku, sinüs, TMJ ile ilgili teşhisler yapabilirsiniz.

KULLANIM ALANLARI ARASINDA:

Dento maxillo fasiyal cerrahi

Gömülmüş,yerinden oynamış dişler (yirmilik dişler, anin dişi, fazla dişler).
Apikal periodontit, çene kistleri.
Önemli anatomik belirteç ve yapıların ameliyat öncesi ve sonrası görüntülenmesi.
Damak yarığı hastaları.
Travma vakaları (kemik ve diş kırıkları).
Eklem TMJ görüntülenmesi.
Implantoloji
İmplant planlama ve geri alınması
Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti
Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespitiz

Periodontoloji

İmplant planlama ve geri alınması
Kemik kalınlığı ve doku durumunun tespiti
Mandibular kanala veya sinüs tabanına olan mesafelerin tespitiz

Endodonti

Kök kanallarının konfigürasyonu ve görünümü.
Kök kanal ölçümleri.
Anatomik sapmaların ve sıradışı olarak fazla olan kök kanallarının saptanması.

Ortodonti

Köklerin şekillendirilmesi.
Anatomik durum, dişler arasındaki ilişki.
Periodontal ligament (ankiloz).
Rezorbsiyonlar